Hyperventilatie

Hyperventilatie staat voor te snel en te heftig ademhalen. Letterlijk betekent het te veel (hyper) ademhalen (ventilatie). Het is een verkeerde manier van ademhalen. Bijzonder is dat veel mensen denken dat het woord verwijst naar hijgen en happen naar lucht maar het rare is dat je het verkeerd ademhalen helemaal niet op die manier hoeft te merken. Hyperventilatie is geen ziekte maar iets dat je verkeerd doet: meer in- en uitademen dan nodig is om het lichaam normaal te laten functioneren.

Zuurstof die na het inademen via de longen in het bloed komt, wordt gebruikt om het lichaam te laten functioneren, groeien, bewegen, enzovoort. Wanneer zuurstof in het lichaam wordt gebruikt, ontstaat een afvalstof: koolstofdioxide. Als de verhouding zuurstof-koolstofdioxide niet meer ‘normaal’ is, reageert het lichaam hierop. Er ontstaan  reacties waardoor hyperventilatie-klachten optreden. Door het verkeerd ademhalen zit er te veel zuurstof en te weinig koolstofdioxide in het bloed. Het bloed in het lichaam vervoert allerlei stoffen naar organen die deze nodig hebben. Eén van de belangrijkste stoffen is zuurstof, dat elk orgaan nodig heeft. Als deze organen hiervan de verkeerde hoeveelheid krijgen, kunnen ze hierop reageren met klachten als gevolg. Maar ook een tekort aan koolstofdioxide, dat tegelijkertijd plaatsvindt en waardoor het bloed minder zuur wordt, veroorzaakt klachten.

Hyperventilatie komt in 2 vormen voor:

Acute hyperventilatie (HV)
Hierbij volgen symptomen elkaar snel op. Er treedt plotseling een (onmerkbare) opgejaagde ademhaling op. Je krijgt een aanval. Deze vorm van hyperventilatie is het meest beangstigend en meestal zeer heftig.

Chronische hyperventilatie (CHV)
Bij chronische hyperventilatie hyperventileer je eigenlijk voortdurend, meestal heel licht. Dit gebeurt soms zelfs onopgemerkt. Als je je meer bewust wordt van deze ‘lichte’ hyperventilatie en de symptomen, is de kans groot dat je je daar druk om gaat maken en dan is het mogelijk dat een acute aanval volgt. Omdat chronische hyperventilatie vage klachten geeft en het (licht) verkeerd ademhalen bijna niet merkbaar is, duurt het vaak lang voor doktoren de juiste diagnose kunnen stellen. De klachten die aan de dokter gemeld worden zijn immers het gevolg van hyperventilatie en niet als zodanig herkenbaar.